Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/clients/unidance.sk/unidance.sk/wp-includes/images/media/logo_s.png on line 724 Notice: Undefined variable: id in /home/clients/unidance.sk/unidance.sk/wp-includes/images/media/logo_s.png on line 773 Ochrana osobných údajov – UniDance

Ochrana osobných údajov

SÚHLAS K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ustanovením § 13 ods. 1  a § 14 Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto ako  dotknutá osoba súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov za podmienok nižšie stanovených:

 

  • Prevádzkovateľ: Univerzálny dom tanca o.z., Pekná cesta 2/A, 831 54 Bratislava
  • Rozsah spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón, email, fotografia
  • Účel spracúvania osobných údajov: vedenie evidencie ku jednotlivým tanečným kurzom
  • Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón, email, fotografia
  • Doba poskytnutia súhlasu: svoj súhlas poskytujem na dobu neurčitú
  • Forma zverejnenia: na webe organizácie vo forme fotografie, ostatné osobné údaje slúžia výhradne na internú potrebu

 

Dotknutá osoba týmto vyhlasujem, že dávam prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval moje  osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bola oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzujem.

 

V Bratislave,  dňa 25.6. 2018

 

 

Notice: Undefined index: test in /home/clients/unidance.sk/unidance.sk/wp-content/themes/pirouette/footer.php on line 13